Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy na „Festiwal Potraw Tradycyjnych Gminy Budzów”

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 05-08-2021

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów serdecznie zaprasza na Festiwal Potraw Tradycyjnych Gminy Budzów. Termin: 22 sierpnia 2021 r. w godzinach 12.00 - 22.00. Miejsce: Stadion LKS Strzelec Budzów. W programie: degustacja potraw regionalnych, warsztaty kulinarne, Biesiada Góralska.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.