Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy do udziału w Gminnym Turnieju Siatkówki Plażowej dla Młodzieży

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zaprasza na Gminny Turniej Siatkówki Plażowej dla młodzieży. 25 czerwca 2022 r. sobota godz. 10.00. Kategorie: dziewczęta z klas VII-VIII Szkół Podstawnych, Chłopcy z klas VII-VIII Szkół Podstawnych, Dziewczęta ze Szkół ponadpodstawowych, Chłopcy ze Szkół Ponadpodstawowych. Zgłoszenia drużyn dwuosobowych przyjmowane są do 17 czerwca 2022 r. (piątek). Telefonicznie: 338740135, kom. 887505053, tel, 338740059, mailowo: email: bibpalcza@interia.pl lub osobiście w Bibliotece Publicznej w Jachówce. W czasie trwania Turnieju obowiązują aktualne zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju bądź niesprzyjających warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.