Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy do udziału w Młodzieżowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Budzów

Uwaga! Z przyczyn niezależnych od organizatora ulega zmianie termin Turnieju. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zaprasza na Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Budzów. Kategorie wiekowe: Młodzież klas VII-VIII, Młodzież szkół średnich. Sobota, 12 marca 2022 r. godz. 10.00. Hala sportowa w Budzowie (BiOAK). Zgłoszenia do udziału w Turnieju przyjmowane są do 07 marca 2022 r. Telefonicznie tel. 338740135, kom. 887 505 053 lub e-mail: bibpalcza@interia.pl W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.