Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie na „Światy, Podłaźniki i Pająki”

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 23-11-2023

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów, Szkoła Podstawowa w Zachełmnej zapraszają do udziału w Gminnym Konkursie na „Światy, Podłaźniki i Pająki” . Prace oceniane będą w 3 kategoriach: Światy, Podłażniki, Pająki. Prace we wszystkich kategoriach oceniane będą w 2 przedziałach wiekowych: I grupa wiekowa – Szkoły Podstawowe, II grupa wiekowa – Dorośli. Konkurs odbędzie się 16 grudnia 2023r. Prace konkursowe prosimy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Zachełmnej do dnia 11 grudnia 2023r. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są w: Szkole Podstawowej w Zachełmnej nr tel. 33/ 874 00 20,Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów nr tel. 33/874 01 35, 887 505

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.