Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie na „Najpiękniejszy ogród przydomowy oraz obejście w gospodarstwie rolnym”

Urząd Gminy w Budzowie oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zapraszają do udziału w Konkursie na „Najpiękniejszy ogród przydomowy oraz obejście w gospodarstwie rolnym”. Termin zgłaszania ogródków i gospodarstwa do 26 czerwca 2020 r. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel. 33) 874 01 35 lub 33) 876 77 60. Komisja Konkursowa będzie oceniać ogrody i gospodarstwa w dniu 01 lipca 2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.