Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie na „Najpiękniejszy Ogród Przydomowy oraz Obejście w Gospodarstwie Rolnym”

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 15-06-2023

Urząd Gminy w Budzowie oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zapraszają Mieszkańców Gminy Budzów do udziału w Gminnym Konkursie na Najpiękniejszy Ogród Przydomowy oraz Obejście w Gospodarstwie Rolnym. Termin zgłoszenia ogrodów i gospodarstw do 23 czerwca 2023r. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel. 33 874 01 35 kom. 887 505 053 lub 33 876 77 60.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.