Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie na „Najpiękniejszy Ogród Przydomowy oraz Obejście w Gospodarstwie Rolnym” 2024

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 13-06-2024

Urząd Gminy Budzów oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zapraszają Mieszkańców Gminy Budzów do udziału w Gminnym Konkursie „Na Najpiękniejszy Ogród Przydomowy oraz Obejście w Gospodarstwie Rolnym”. Termin zgłoszenia ogrodów i gospodarstwa do 21 czerwca 2024r. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel. 33/874 0 135 kom. 887 505 053 lub 33/876 77 60.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.