Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie na „Najpiękniejszy ogród przydomowy oraz obejście w gospodarstwie rolnym”

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 25-05-2021

Uwaga Mieszkańcy Gminy Budzów: Urząd Gminy w Budzowie oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zapraszają do udziału w Konkursie na Najpiękniejszy Ogród Przydomowy oraz Obejście w Gospodarstwie Rolnym. Termin zgłaszania ogrodów i gospodarstw do 25 czerwca 2021 r. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu: 338740135 lub 338767760.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.