Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie na „Babiogórską Szopkę Regionalną”

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 01-12-2021

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów, Szkoła Podstawowa w Zachełmnej zapraszają do udziału w Gminnym Konkursie pn. Babiogórska Szopka Regionalna Edycja XX. Szopki oceniane będą w 3 kategoriach: szopki rodzinne - obejmuje szopki wykonane wspólnie przez członków jednej rodziny, szopki dziecięce - obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez dzieci w wieku przedszkolnym, szopki młodzieżowe - obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez młodzież ze szkół średnich). Prace konkursowe prosimy dostarczyć do Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Budzów (dawny budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Budzowie) do dnia 14 grudnia 2021 r. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu: tel. 338740135, kom. 887 505 053.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.