Urząd Gminy w Budzowie

Zanieczyszczenie drogi jest wykroczeniem

Kategoria: Informacje Opublikowano: 20-12-2019

Herb Gminy Budzów

Urząd Gminy w Budzowie apeluje do wszystkich  użytkowników dróg gminnych o niezanieczyszczanie dróg błotem lub innymi nieczystościami podczas wykonywanych różnego rodzaju prac. W przypadku  zanieczyszczenia drogi  użytkownik, który  zabrudził drogę  ma obowiązek posprzątać i doprowadzić do stanu pierwotnego.

Zanieczyszczenie drogi jest wykroczeniem, za które grozi grzywna nawet do 1500 złotych  albo kara nagany. Warto więc przed wyjazdem na drogę, przygotować auto i oczyścić ogumienie z nieczystości.

Zakazuje się posypywania dróg popiołem pochodzących z kotłów węglowych, które bardzo niszczą nasze drogi. Drogi należy posypywać materiałem , które dostarczyła Gmina tylko  wtedy gdy droga zagraża bezpieczeństwu zwłaszcza w okresie zimy.

Dbajmy o środowisko oraz nasze drogi.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.