Urząd Gminy w Budzowie

Zanieczyszczenie drogi jest wykroczeniem

Kategoria: Informacje Opublikowano: 20-12-2019

Herb Gminy Budzów

Urząd Gminy w Budzowie apeluje do wszystkich  użytkowników dróg gminnych o niezanieczyszczanie dróg błotem lub innymi nieczystościami podczas wykonywanych różnego rodzaju prac. W przypadku  zanieczyszczenia drogi  użytkownik, który  zabrudził drogę  ma obowiązek posprzątać i doprowadzić do stanu pierwotnego.

Zanieczyszczenie drogi jest wykroczeniem, za które grozi grzywna nawet do 1500 złotych  albo kara nagany. Warto więc przed wyjazdem na drogę, przygotować auto i oczyścić ogumienie z nieczystości.

Zakazuje się posypywania dróg popiołem pochodzących z kotłów węglowych, które bardzo niszczą nasze drogi. Drogi należy posypywać materiałem , które dostarczyła Gmina tylko  wtedy gdy droga zagraża bezpieczeństwu zwłaszcza w okresie zimy.

Dbajmy o środowisko oraz nasze drogi.