Urząd Gminy w Budzowie

Zakupiliśmy laptopy dla dzieci w ramach projektu „Zdalna Szkoła”

Kategoria: Informacje Opublikowano: 06-05-2020

Wójt Gminy Budzów złożył wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa na sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów. Dzięki temu naszej gminie przyznano środki w wysokości 69 989 złotych. Kwota ta pozwoliła na zakup aż 31 laptopów wraz z oprogramowaniem.

Po zakończeniu obecnego stanu epidemii sprzęt powróci do szkół i pozostanie na wyposażeniu danej placówki oświatowej.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.