Urząd Gminy w Budzowie

Zakup sprzętu, umundurowania, kursu  kwalifikowalnej pierwszej pomocy  bądź jego i jego recertyfikacji  w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”

Kategoria: Rok 2022 Opublikowano: 02-01-2023
logotyp województwa małopolskiego herb gminy budzów

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Zakup sprzętu, umundurowania, kursu  kwalifikowalnej pierwszej pomocy  bądź jego i jego recertyfikacji  w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”

Realizacja zadania obejmowała:

  • przeprowadzenie kwalifikowalnego pierwszej pomocy lub jego recertyfikacja w ilości 59 sztuk

Wartość całkowita operacji: 22 500,00zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu Województwa w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022 „–  6.435,00 zł.
  • środki z budżetu gminy   –  16.065,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji: od 19.07.2021 r. do 20.12.2022 r.