Urząd Gminy w Budzowie

Zakup sprzętu, umundurowania, kursu  kwalifikowalnej pierwszej pomocy  bądź jego i jego recertyfikacji  w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”

Kategoria: Rok 2022 Opublikowano: 02-01-2023
logotyp województwa małopolskiego herb gminy budzów

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Zakup sprzętu, umundurowania, kursu  kwalifikowalnej pierwszej pomocy  bądź jego i jego recertyfikacji  w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”

Realizacja zadania obejmowała:

  • przeprowadzenie kwalifikowalnego pierwszej pomocy lub jego recertyfikacja w ilości 59 sztuk

Wartość całkowita operacji: 22 500,00zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu Województwa w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022 „–  6.435,00 zł.
  • środki z budżetu gminy   –  16.065,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji: od 19.07.2021 r. do 20.12.2022 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.