Urząd Gminy w Budzowie

Zakup samochodu dla OSP Bieńkówka

Kategoria: Informacje Opublikowano: 27-10-2021

logotypy małopolska, osp, gmina budzow

W niedzielę tj. 10 października 2021 roku przy remizie OSP w Bieńkówce miało miejsce uroczyste przekazanie nowego samochodu strażackiego dla tej jednostki. Nowy nabytek to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 marki SCANIA. W uroczystości przekazania nowego samochodu wzięli udział druhowie jednostki z Bieńkówki, władze gminy, Przewodnicząca Rady Gminy oraz zaproszeni goście.

Zakup nowego samochodu możliwy był dzięki wsparciu finansowemu gminy w wysokości 500 000 zł, a także środkom, które pozyskała Gmina Budzów z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2021” w wysokości 40 000 zł. Duże znaczenie miały też dotacje otrzymane z:

  • WFOŚiGW – 80 000 zł
  • NFOŚiGW – 100 000 zł
  • KSRG – 280 000 zł

Także sama jednostka przyczyniła się do zakupu samochodu wnosząc wkład własny w wysokości 29 879 zł.

Zakupiony samochód wpłynie na poprawę bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców wsi Bieńkówka, ale także mieszkańców całej gminy. Przyczyni się do szybszego i sprawniejszego dotarcia na miejsce zdarzenia, zwłaszcza na obszary trudno dostępne, a co za tym idzie pozwoli na skuteczniejszą pomoc poszkodowanym.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.