Urząd Gminy w Budzowie

Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek Publicznych w 2019 roku

Rada Ministrów uchwaliła Narodowy  Program Rozwoju Czytelnictwa, który jest programem wieloletnim na lata 2016-2020.  Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości do bibliotek. W ramach  Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych  do bibliotek  publicznych, którego  celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

W roku 2019 Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów dzięki otrzymanej dotacji w  wysokości 10 350 zł w ramach Programu wzbogacił księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej i jej 5 Filii Bibliotecznych o nowości literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz  wydawnictw popularnonaukowych.  Ogółem z Programu zakupiono 558 książek.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.