Urząd Gminy w Budzowie

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów z terenu  Gminy Budzów w ramach projektu pod nazwa ZDALNA SZKOŁA

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Zakup  i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów z terenu  Gminy Budzów w ramach projektu pod nazwa ZDALNA SZKOŁA

Realizacja zadania obejmowała:

  • zakup 31 szt. komputerów przenośnych,
  • zakup  31 szt. oprogramowań

Wartość całkowita operacji: 69.489,00 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  –  69.489,00  zł.

Czas trwania realizacji operacji: do  20 maja 2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.