Urząd Gminy w Budzowie

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów z terenu  Gminy Budzów w ramach projektu pod nazwa ZDALNA SZKOŁA

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Zakup  i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów z terenu  Gminy Budzów w ramach projektu pod nazwa ZDALNA SZKOŁA

Realizacja zadania obejmowała:

  • zakup 31 szt. komputerów przenośnych,
  • zakup  31 szt. oprogramowań

Wartość całkowita operacji: 69.489,00 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  –  69.489,00  zł.

Czas trwania realizacji operacji: do  20 maja 2020 r.