Urząd Gminy w Budzowie

Zakup i dostawa garażu blaszanego  na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Budzów

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Zakup i dostawa garażu blaszanego  na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Budzów

Realizacja zadania obejmowała:

  • zakup przyczepy – wozu asenizacyjnego

Wartość całkowita operacji: 141.450,00  zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  –  141.450,00  zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 czerwca 2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.