Urząd Gminy w Budzowie

Zakorzenione – liderki dla środowiska

Kategoria: Informacje Opublikowano: 20-06-2023

Zakorzenione to program edukacyjny skierowany do sołtysek i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, które mają pomysły na działania na rzecz środowiska w swoich miejscowościach. Projekt  adresowany jest do mieszkanek województw z południowej i wschodniej Polski, Kaszub i wschodniej części Mazowsza. Założeniem programu jest wspieranie inicjatyw, które angażują lokalną
społeczność w podejmowanie przedsięwzięć na rzecz przyrody i środowiska. Nabór na projekty trwa do 2 lipca 2023 roku.

Więcej szczegółów dostępnych jest w informacji zamieszczonej poniżej w sekcji załączniki.