Urząd Gminy w Budzowie

Zakończenie projektu: Rozwój e-usług w gminie Budzów

Kategoria: Rok 2022 Opublikowano: 02-01-2023

logotypy unii europejskiej, małopolski

Rozwój e-usług w gminie Budzów

Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi: 2. Cyfrowa Małopolska
dla poddziałania: 2.1.1 Elektroniczna administracja

Projekt miał na celu rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli oraz przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych. Głównym elementem przedsięwzięcie było wdrożenie systemu informatycznego oferującego szereg elektronicznych usług publicznych. W wyniku realizacji projektu umożliwiono skorzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług publicznych w sposób otwarty, a więc nieodpłatnie, z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

Okres realizacji projektu: 29.07.2019 – 31.12.2022

Wartość projektu wg dokumentacji aplikacyjnej wynosi 1 117 553,40 zł, w tym dofinansowanie środkami EFRR w kwocie 832 545,75 zł.