Urząd Gminy w Budzowie

Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty przygotowawcze,
  • podbudowa,
  • utwardzenie,
  • remont pobocza

Wartość całkowita operacji: 11.722,52  zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 11.722,52   zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 16 listopada  2020 r.