Urząd Gminy w Budzowie

Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty przygotowawcze,
  • podbudowa,
  • utwardzenie,
  • remont pobocza

Wartość całkowita operacji: 11.722,52  zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 11.722,52   zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 16 listopada  2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.