Urząd Gminy w Budzowie

XXII Małopolska Giełda Agroturystyczna w Krakowie 28-29 wrzesień 2019 rok.

Kategoria: Informacje Opublikowano: 05-09-2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zamierza uczestniczyć w XXII Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej organizowanej wspólnie przez  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolską Izbę Rolniczą, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenie Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.

Głównym celem Giełdy jest promocja turystyki wiejskiej oraz przedstawienie atrakcyjnej oferty wypoczynku mieszkańcom całego Województwa Małopolskiego. Jest też dobrą okazją do przedstawienia licznej  publiczności dorobku oraz walorów krajoznawczych poszczególnych regionów Polski.

W związku, z czym informujemy o możliwości zaprezentowania bezpłatnie Państwa oferty turystycznej oraz wystawienia swoich prac (produkty lokalne) na naszym stoisku podczas XXII Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej. Zainteresowanych prosimy o dostarczanie materiałów promocyjnych, folderów, katalogów, produktów lokalnych itp. do 24.09.2019 r. (wtorek) na adres Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.

Zwracamy się z prośbą do Członków Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” o rozpropagowanie informacji w swoim środowisku.

 

W imieniu Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Prezes Danuta Kawa

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.