Urząd Gminy w Budzowie

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Gminie Budzów

Kategoria: Imprezy kulturalne Opublikowano: 31-05-2019

Ogólnopolski „Tydzień Bibliotek” to akcja, która odbywa się  corocznie w maju. Imprezy  związane z Tygodniem Bibliotek  rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza. Przedsięwzięcie  ma  na celu podkreślanie roli czytania  i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką.

Biblioteki Publiczne Gminy Budzów jak co roku przyłączyły się do obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W tym czasie przygotowano dla czytelników szereg konkursów, quizów literackich, warsztatów plastycznych, spotkań, spektakli teatralnych, lekcji bibliotecznych i zajęć promujących bibliotekę i czytelnictwo.

Aktywni czytelnicy, którzy przystąpili do różnorodnych konkursów i zajęć bibliotecznych i wykazali się wiedzą literacką mogli zdobyć w nich  nagrody. Zorganizowane quizy i konkursy nie miały jednak charakteru wyłącznie turniejowego. W bibliotece odbywały się także konkursy plastyczne i warsztaty o tematyce dotyczącej książki i czytelnictwa. Uczestnicy wykonywali np. rysunki swoich ulubionych postaci literackich, ilustracje do konkretnego fragmentu bajki, projektowali zakładki do książki, tworzyli laurki dla biblioteki itp. Oprócz konkursów plastycznych o charakterze literackim, odbywały się także warsztaty twórcze z nagrodami, podczas których dzieci miały możliwość zapoznać się z różnorodnymi technikami plastycznymi i rozwinąć swoją kreatywność artystyczną (np. wykonywały obrazki inspirując się twórczością Vincenta van Gogha lub wykonując pacynki z łyżek).

Ponadto w okresie Tygodnia Bibliotek odbywały się lekcje biblioteczne,  w czasie których bibliotekarze zapoznawali uczestników spotkań z pracą bibliotekarza, zasadami poszanowania książek i zachowania się w bibliotece. Bibliotekarze odwiedzali także grupy przedszkolne. W czasie tych wizyt odbywało się głośne czytanie bajek i wierszy dla dzieci połączone z zagadkami na temat wysłuchanych treści.

W czasie obchodów Tygodnia Bibliotek zorganizowano również 5 przedstawień teatralnych promujących czytelnictwo, które zostały wystawione w Bibliotekach Gminy Budzów. Przedstawienia sprawiły młodym widzom wiele radości, a dodatkowo posiadały walory edukacyjne i przekazywały wartościowe treści. Ponadto aktorzy w trakcie przedstawień proponowali różnorodne działania i  aktywności, które sprawiły, że w spektakle została zaangażowana również widownia.

 

Więcej zdjęć na: http://bioakbudzow.pl/