Urząd Gminy w Budzowie

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Gminie Budzów

Kategoria: Imprezy kulturalne Opublikowano: 31-05-2019

Ogólnopolski „Tydzień Bibliotek” to akcja, która odbywa się  corocznie w maju. Imprezy  związane z Tygodniem Bibliotek  rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza. Przedsięwzięcie  ma  na celu podkreślanie roli czytania  i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką.

Biblioteki Publiczne Gminy Budzów jak co roku przyłączyły się do obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W tym czasie przygotowano dla czytelników szereg konkursów, quizów literackich, warsztatów plastycznych, spotkań, spektakli teatralnych, lekcji bibliotecznych i zajęć promujących bibliotekę i czytelnictwo.

Aktywni czytelnicy, którzy przystąpili do różnorodnych konkursów i zajęć bibliotecznych i wykazali się wiedzą literacką mogli zdobyć w nich  nagrody. Zorganizowane quizy i konkursy nie miały jednak charakteru wyłącznie turniejowego. W bibliotece odbywały się także konkursy plastyczne i warsztaty o tematyce dotyczącej książki i czytelnictwa. Uczestnicy wykonywali np. rysunki swoich ulubionych postaci literackich, ilustracje do konkretnego fragmentu bajki, projektowali zakładki do książki, tworzyli laurki dla biblioteki itp. Oprócz konkursów plastycznych o charakterze literackim, odbywały się także warsztaty twórcze z nagrodami, podczas których dzieci miały możliwość zapoznać się z różnorodnymi technikami plastycznymi i rozwinąć swoją kreatywność artystyczną (np. wykonywały obrazki inspirując się twórczością Vincenta van Gogha lub wykonując pacynki z łyżek).

Ponadto w okresie Tygodnia Bibliotek odbywały się lekcje biblioteczne,  w czasie których bibliotekarze zapoznawali uczestników spotkań z pracą bibliotekarza, zasadami poszanowania książek i zachowania się w bibliotece. Bibliotekarze odwiedzali także grupy przedszkolne. W czasie tych wizyt odbywało się głośne czytanie bajek i wierszy dla dzieci połączone z zagadkami na temat wysłuchanych treści.

W czasie obchodów Tygodnia Bibliotek zorganizowano również 5 przedstawień teatralnych promujących czytelnictwo, które zostały wystawione w Bibliotekach Gminy Budzów. Przedstawienia sprawiły młodym widzom wiele radości, a dodatkowo posiadały walory edukacyjne i przekazywały wartościowe treści. Ponadto aktorzy w trakcie przedstawień proponowali różnorodne działania i  aktywności, które sprawiły, że w spektakle została zaangażowana również widownia.

 

Więcej zdjęć na: http://bioakbudzow.pl/

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.