Urząd Gminy w Budzowie

Wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Kategoria: Informacje Opublikowano: 28-02-2022

Informacja została zamieszczona w postaci skanu. W celu uzyskania wersji dostępnej prosimy o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Wadowicach, telefon: 33 823 34 22

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.