Urząd Gminy w Budzowie

Wyniki konsultacji społecznych

Kategoria: Informacje Opublikowano: 04-10-2021

Działając na podstawie § 11 pkt.2 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr XXXV/317/2014 Rady Gminy Budzów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, Wójt Gminy Budzów podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Budzów w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości „Partykowo” stanowiącej część wsi Budzów.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.