Urząd Gminy w Budzowie

Wykonanie wejścia dodatkowego w budynku Szkoły Podstawowej w Jachówce wraz z odwodnieniem przy budynku

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Wykonanie wejścia dodatkowego w budynku Szkoły Podstawowej w Jachówce wraz z odwodnieniem przy budynku

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty wyburzeniowe,
  • roboty montażowe,
  • roboty instalacyjne,
  • roboty wykończeniowe naprawcze,
  • rampa z krat WEMA 159,
  • wykonanie odwodnienia przy budynku

Wartość całkowita operacji: 23.006,73   zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 23.006,73    zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 20 sierpnia 2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.