Urząd Gminy w Budzowie

Wykonanie ujęć wody podziemnej (studni głębinowych), opracowaniem niezbędnej dokumentacji oraz montaż urządzeń do uzdatniania wody

Kategoria: Rok 2023 Opublikowano: 16-01-2024

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Wykonanie ujęć wody podziemnej (studni głębinowych), opracowaniem niezbędnej dokumentacji oraz montaż urządzeń do uzdatniania wody

Realizacja zadania obejmowała:

  1. wykonano ujęcia wód podziemnych w następujących miejscowościach:
  • Bieńkówka k. Domu Wiejskiego,
  • Bieńkówka k. Ośrodka Zdrowia,
  • Budzów przy Szkoła Podstawowa Nr 2
  • Jachówka przy budynku OSP,
  • Palcza przy ORLIKU

Wartość całkowita operacji: 357.052,45 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy – 357.052,45 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 listopada 2023 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.