Urząd Gminy w Budzowie

Wykonanie ujęć wody podziemnej (studni głębinowych), opracowaniem niezbędnej dokumentacji oraz montaż urządzeń do uzdatniania wody

Kategoria: Rok 2023 Opublikowano: 16-01-2024

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Wykonanie ujęć wody podziemnej (studni głębinowych), opracowaniem niezbędnej dokumentacji oraz montaż urządzeń do uzdatniania wody

Realizacja zadania obejmowała:

  1. wykonano ujęcia wód podziemnych w następujących miejscowościach:
  • Bieńkówka k. Domu Wiejskiego,
  • Bieńkówka k. Ośrodka Zdrowia,
  • Budzów przy Szkoła Podstawowa Nr 2
  • Jachówka przy budynku OSP,
  • Palcza przy ORLIKU

Wartość całkowita operacji: 357.052,45 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy – 357.052,45 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 listopada 2023 r.