Urząd Gminy w Budzowie

Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego budowy tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w miejscowości Budzów na działkach nr ew. 18/38, 18/37, 7823/3

Kategoria: 2022 Opublikowano: 05-05-2022

Pełna treść zapytania ofertowego zamieszczona została poniżej w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.