Urząd Gminy w Budzowie

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych na drodze Sołtystwo w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych na drodze Sołtystwo w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty przygotowawcze,
  • wykonanie nawierzchni asfaltowej
  • utwardzenie,
  • remont pobocza

Wartość całkowita operacji: 45.683,76  zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 45.683,76   zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 21 września   2020 r.