Urząd Gminy w Budzowie

Wykonanie nawierzchni drogi Dziadkowski Dział w Jachówce

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Wykonanie nawierzchni drogi Dziadkowski Dział w Jachówce

Realizacja zadania obejmowała:

  • remont nawierzchni ,
  • remont pobocza

Wartość całkowita operacji: 26.926,85  zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 26.926,85  zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 września  2020 r.