Urząd Gminy w Budzowie

Wycinka drzew i krzewów- nowe przepisy od 1 stycznia 2017 r.

Kategoria: Informacje Opublikowano: 19-01-2017

1 stycznia weszła w życie zmieniona Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), regulująca m. in. sprawy wycinki drzew i krzewów w prywatnych posesjach.

W Urzędzie Gminy nie trzeba  już uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych  pod warunkiem, że ich wycięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 3a Ustawy o ochronie przyrody).
Ustawodawca znosi również wymóg uzyskania zezwolenia na wycinkę w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów  nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

 

W sytuacji  gdy, zdecydujemy się na usunięcie drzew ze swojej działki, a w miejscu tym planujemy budowę  budynku usługowego , warsztatowego, budynku pod wynajem czy inwentarskiego,   w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej  na tej działce to w  takiej sytuacji nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów z tym zastrzeżeniem , że zgodnie z nowymi  przepisami, nie będzie wymagane zezwolenie na usunięcie drzewa, którego obwód pnia na wysokości 130 cm  nie przekracza:

  1. 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  2. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

 

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody znosi  również wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m².

Przepisy ustawy o ochronie przyrody nie dotyczą drzew i krzewów rosnących w lasach.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.