Urząd Gminy w Budzowie

Wycinka drzew i krzewów- nowe przepisy od 1 stycznia 2017 r.

Kategoria: Informacje Opublikowano: 19-01-2017

1 stycznia weszła w życie zmieniona Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), regulująca m. in. sprawy wycinki drzew i krzewów w prywatnych posesjach.

W Urzędzie Gminy nie trzeba  już uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych  pod warunkiem, że ich wycięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 3a Ustawy o ochronie przyrody).
Ustawodawca znosi również wymóg uzyskania zezwolenia na wycinkę w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów  nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

 

W sytuacji  gdy, zdecydujemy się na usunięcie drzew ze swojej działki, a w miejscu tym planujemy budowę  budynku usługowego , warsztatowego, budynku pod wynajem czy inwentarskiego,   w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej  na tej działce to w  takiej sytuacji nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów z tym zastrzeżeniem , że zgodnie z nowymi  przepisami, nie będzie wymagane zezwolenie na usunięcie drzewa, którego obwód pnia na wysokości 130 cm  nie przekracza:

  1. 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  2. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

 

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody znosi  również wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m².

Przepisy ustawy o ochronie przyrody nie dotyczą drzew i krzewów rosnących w lasach.