Urząd Gminy w Budzowie

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 16-03-2021

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Gmina Budzów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  otrzymał w 2021 roku wg Umowy nr 17/OPS/2021 podpisanej w dniu 15.03.2021 r pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Budzów środki finansowe w formie dotacji celowej  w wysokości  55 629 zł  w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Budzów- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.
Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań ,o którym w art. 17 ust.1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz  art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art.18 ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.