Urząd Gminy w Budzowie

WFOŚiGW w Krakowie – Ogłoszenie o naborze – informacja KP.111.5.2023

Kategoria: Informacje Opublikowano: 22-02-2023

WFOŚiGW w Krakowie pragnie poinformować, iż w dniu 15.02.2023 r. na stronie BIP Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie został ogłoszony nabór na stanowisko:
Specjalista w Zespole Promocji i Kontaktów z Mediami w wymiarze: 2 osoby – 2 etaty.

Link do strony BIP z ogłoszeniem

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.