Urząd Gminy w Budzowie

Webinar PZP

Kategoria: Informacje Opublikowano: 19-02-2021

Szanowni Państwo,

W ramach zadania informacyjnego PZP na temat produktów pszczelich Polski Związek Pszczelarski przygotował bezpłatny wykład/webinar on-line, który odbędzie się w najbliższą sobotę 20.02.2021 o godz. 11:00.

Webinar kierowany jest do potencjalnych konsumentów miodu i innych produktów pszczelich.

Celem jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa o jakości i cechach produktów pszczelich oraz upowszechnianie wiedzy na temat apiterapii.

Link do wydarzenia: Przejdź do wydarzenia

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.