Urząd Gminy w Budzowie

WAŻNA INFORMACJA

Kategoria: Informacje Opublikowano: 29-02-2016

WAŻNA INFORMACJA
DLA OSÓB, KTÓRE SKORZYSTAŁY LUB BĘDĄ KORZYSTAĆ
Z DOTACJI NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informacja dotyczy obowiązku wystawienia przez Urząd Gminy w Budzowie informacji PIT-8C dla osób korzystających z dotacji, a co za tym idzie obowiązku rozliczenia się z w/w dotacji w rocznym zeznaniu
z osiągniętego dochodu.

Zgodnie z interpretacją indywidualną nr IBPBII/1/415-859/14/BJ z Ministerstwa Finansów Urząd Gminy w Budzowie nie jest zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C, a osoba dotowana nie jest zobowiązana do ujęcia w/w dotacji w rocznym zeznaniu z osiągniętego dochodu.