Urząd Gminy w Budzowie

WARSZTATY EDUKACYJNE DOT. ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 05-11-2018

Mając na uwadze podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie w dniu 19 listopada 2018 r o godzinie 12.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Budzowie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na bezpłatne spotkanie edukacyjno- informacyjne wśród mieszkańców gminy, edukacja w zakresie skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów pt.

„Konflikt a przemoc w rodzinie. Rozwiązywanie i przeciwdziałanie”

Spotkanie poprowadzą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespół Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Pani Katarzyna Mikołajczyk – psycholog
Pani Beata Pochłopień – psycholog

 

                                                                                                                                                                                         Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Budzowie
Anna Pawlica

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.