Urząd Gminy w Budzowie

uwagi i propozycje do istniejących rozkładów jazdy

Kategoria: Informacje Opublikowano: 22-02-2023

Urząd Gminy w Budzowie informuje, że uwagi i propozycje do istniejących rozkładów jazdy można zgłaszać w formie pisemnej w pok. 2 Urzędu Gminy w Budzowie.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.