Urząd Gminy w Budzowie

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 26-02-2016

W dniu 30 kwietnia 2014 r. opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r, poz. 567), która wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.