Urząd Gminy w Budzowie

Skład rady

Opublikowano: 02-02-2016

Przewodniczący Rady Gminy w Budzowie

KRYSTYNA  SZCZEPANIAK       

                

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Budzowie

PIOTR GRYCH 

Skład Rady Gminy w Budzowie

 1. Kazimierz Kiepura
 2. Józefa Surmiak
 3. Adam Sala
 4. Krystyna Szczepaniak
 5. Piotr Grych
 6. Jan Sergiel
 7. Małgorzata Głuc
 8. Tadeusz Bukowski
 9. Kamila Nitecka
 10. Stanisław Burliga
 11. Mirosław Chrząszcz
 12. Krzysztof Łuczak
 13. Sławomir Pieronkiewicz
 14. Jan Frączek
 15. Tadeusz Goryl

Skład Komisji Rewizyjnej 

 1. Tadeusz Bukowski – Przewodniczący
 2. Tadeusz Goryl
 3. Jan Frączek
 4. Adam Sala

Skład Komisji  Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Turystyki.

 1. Jozefa Surmiak – Przewodnicząca
 2. Krzysztof Łuczak
 3. Stanisław Burliga
 4. Jan Sergiel

Skład  Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony  Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Budżetu.

 1. Kamila Nitecka – Przewodnicząca
 2. Sławomir Pieronkiewicz
 3. Małgorzata Głuc
 4. Kazimierz Kiepura
 5. Mirosłw Chrząszcz
 6. Tadeusz Goryl

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Budzowie

 1. Adam Sala – Przewodniczący
 2. Jan Frączek
 3. Piotr Grych
 4. Jan Sergiel
 5. Krzysztof Łuczak
 6. Kamila Nitecka

Adresy email radnych

 1. radnybukowski@budzow.pl
 2. radnygrych@budzow.pl
 3. radnysergiel@budzow.pl
 4. radnagluc@budzow.pl
 5. radnygoryl@budzow.pl
 6. radnychrzaszcz@budzow.pl
 7. radnanitecka@budzow.pl
 8. radnysala@budzow.pl
 9. radnykiepura@budzow.pl
 10. radnasurmiak@budzow.pl
 11. radnaszczepaniak@budzow.pl
 12. radnyfraczek@budzow.pl
 13. radnypieronkiewicz@budzow.pl
 14. radnyluczak@budzow.pl
 15. radnyburliga@budzow.pl