Urząd Gminy w Budzowie

Urząd Gminy w Budzowie informuje

Kategoria: Informacje Opublikowano: 29-02-2016

Urząd Gminy w Budzowie informuje, że w dniu 12 maja br. w godz. 6:00-19:00 (termin zapasowy 13 maja br.) zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE-KAPER 15/I.

Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez starek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W dniu ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku. Podczas ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania podczas, którego uruchomione zostaną syreny alarmowe.

W ramach treningu emitowane będą dźwięki:
– modulowany trwający trzy minuty – oznaczający alarm;
– ciągły trwający trzy minuty –oznaczający odwołanie alarmu.