Urząd Gminy w Budzowie

Umowa dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie

Kategoria: Informacje Opublikowano: 13-11-2018

W dniu 5 listopada 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Ochotniczą Strażą Pożarną w Budzowie w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. OSP  realizuje zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego : Typ-GBA 3/16 z napędem 4×4 uterenowione dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie”, które dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji w kwocie 38.096,00 zł oraz ze środków udostępnionych WFOŚiGW w Krakowie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 61.904,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 780.066,00 zł.

Pozostałą kwotę na zakup samochodu stanowią : dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie 100.000,00 zł w ramach zadania pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego, dotacja z budżetu gminy Budzów w wysokości 530.066,00 zł, oraz środki własne Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie w wysokości 50.000,00 zł

 

źródło: https://www.wfos.krakow.pl/umowa-dotacji-dla-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-budzowie/