Urząd Gminy w Budzowie

Udrożnienie cieku wodnego wzdłuż dróg gminnych w sołectwie Budzów

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Udrożnienie cieku wodnego wzdłuż dróg gminnych w sołectwie Budzów

Realizacja zadania obejmowała:

  •  wykonanie robót ziemnych i towarzyszących, oczyszczanie rowów z namułu o długości 3 200 mb

Wartość całkowita operacji: 49.809,71 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy – 49.809,71 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 czerwca 2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.