Urząd Gminy w Budzowie

Tak, potrafię!

Kategoria: Informacje Opublikowano: 25-08-2016

2k

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie  aktywizacyjnym „Tak, potrafię!”.

Jakie są założenia?

Jego celem  jest kompleksowe wsparcie grupy 160 Małopolan w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez włączenie uczestników w ścieżkę określoną Indywidualnym Planem Działania. Oczekiwanym efektem zrealizowanych  szkoleń i staży jest podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie doświadczenia, a tym samym zaistnienie na rynku pracy.

Kto może zostać uczestnikiem?

Osoby do 29 roku życia zamieszkałe na terenie Małopolski, które:

 • nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo)
 • nie kształcą się w trybie stacjonarnym (dziennym)
 • nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni)
Czego może się spodziewać?
 • wsparcia w określeniu Twoich planów zawodowych poprzez tworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w 4- lub 6-miesięcznym stażu u pracodawcy
 • podniesienia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniu zakończonym uzyskaniem kwalifikacji/uprawnień
 • możliwości otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • oferty pośrednictwa pracy i kompleksowej pomocy
 Dodatkowo:
 • zwrot kosztów dojazdu, materiały na zajęcia, poczęstunek podczas zajęć
 • stypendium stażowe
 • stypendium szkoleniowe

 

Rezultat:

Praca lub rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz nowe kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

 

Udział w projekcie „Tak, potrafię!” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zgłoszenia i informacje:

 

Centrum Wsparcia „Kolping”

Ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

centrum.krakow@kolping.pl

tel.: 12 418 77 77

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.