Urząd Gminy w Budzowie

Szlachetna Paczka

Kategoria: GOPS Opublikowano: 26-02-2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że w roku 2015r po raz pierwszy Gmina Budzów brała udział w projekcie Szlachetna Paczka w wyniku zaproszenia do współpracy przez Gminę Sułkowice. W akcję zaangażowanych było 2630 darczyńców oraz 22 wolontariuszy w rejonie Sułkowice, w którym znajdowała się magazyn.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.