Urząd Gminy w Budzowie

System Obsługi Wsparcia

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 22-05-2020

Szanowni Państwo,

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

Film (lub link do filmu) z instrukcją:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/pandemia-koronawirusa-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-opieki-w-warunkach-domowych/index.html

Link do YouTube:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=p5MlGA-od5M&feature=emb_logo

Link do strony SOW – m.in. pytania i odpowiedzi!

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/

Z wyrazami szacunku,

Joanna Kołdras
Samodzielny Specjalista
ds. promocji i informacji

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.