Urząd Gminy w Budzowie

System elektronicznej kontroli kominiarskiej

Kategoria: Informacje Opublikowano: 11-08-2023

Urząd Gminy Budzów informuje, że zgodnie z Komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023r. poz. 1441 ogłoszony dnia 27 lipca 2023 r. od 18 września 2023 r. rusza nowy system teleinformatyczny obsługujący centralną ewidencję emisyjności budynków na zasadach, o których mowa w art.62a ust. 5 i 6 ustawy – Prawo budowlane.

Nowy system CEEB wymaga od mistrza kominiarskiego m.in. wykonania kontroli przewodów kominowych oraz obowiązkowej inwentaryzacji budynku. W związku z planowanym wprowadzeniem systemu elektronicznego kontroli kominiarskiej kominiarz nie wystawi protokołu pokontrolnego w formie papierowej tylko w formie e-protokołu. Jest to bardzo ważna zmiana gdyż protokoły wystawione od 18 września 2023 w formie papierowej będą nieważne

O protokół będą mogli mieszkańcy wystąpić do zakładu kominiarskiego po przeprowadzonej kontroli i wówczas zostanie taki dokument wysłany na adres e-mail lub można pobrać go samodzielnie ze strony zone.gunb.gov.pl

Z uwagi na ściśle zatwierdzoną listę kominiarzy uprawnionych do wykonania kontroli przewodów kominowych i inwentaryzacji budynku oraz sporządzenia e-protokołu aby zapobiec ewentualnym nadużyciom przez osoby nieuprawnione uprasza się mieszkańców Gminy Budzów o wcześniejszą weryfikację uprawnień kominiarskich na stronie zone.gunb.gov.pl

 https://zone.gunb.gov.pl/pl/dla-obywatela

W zakładce Dla obywatela znaleźć można m.in.

  • zamów przegląd przewodów kominowych
  • sprawdź osobę uprawnioną
  • pobierz deklarację lub protokół