Urząd Gminy w Budzowie

System elektronicznej kontroli kominiarskiej

Kategoria: Informacje Opublikowano: 11-08-2023

Urząd Gminy Budzów informuje, że zgodnie z Komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023r. poz. 1441 ogłoszony dnia 27 lipca 2023 r. od 18 września 2023 r. rusza nowy system teleinformatyczny obsługujący centralną ewidencję emisyjności budynków na zasadach, o których mowa w art.62a ust. 5 i 6 ustawy – Prawo budowlane.

Nowy system CEEB wymaga od mistrza kominiarskiego m.in. wykonania kontroli przewodów kominowych oraz obowiązkowej inwentaryzacji budynku. W związku z planowanym wprowadzeniem systemu elektronicznego kontroli kominiarskiej kominiarz nie wystawi protokołu pokontrolnego w formie papierowej tylko w formie e-protokołu. Jest to bardzo ważna zmiana gdyż protokoły wystawione od 18 września 2023 w formie papierowej będą nieważne

O protokół będą mogli mieszkańcy wystąpić do zakładu kominiarskiego po przeprowadzonej kontroli i wówczas zostanie taki dokument wysłany na adres e-mail lub można pobrać go samodzielnie ze strony zone.gunb.gov.pl

Z uwagi na ściśle zatwierdzoną listę kominiarzy uprawnionych do wykonania kontroli przewodów kominowych i inwentaryzacji budynku oraz sporządzenia e-protokołu aby zapobiec ewentualnym nadużyciom przez osoby nieuprawnione uprasza się mieszkańców Gminy Budzów o wcześniejszą weryfikację uprawnień kominiarskich na stronie zone.gunb.gov.pl

 https://zone.gunb.gov.pl/pl/dla-obywatela

W zakładce Dla obywatela znaleźć można m.in.

  • zamów przegląd przewodów kominowych
  • sprawdź osobę uprawnioną
  • pobierz deklarację lub protokół
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.