Urząd Gminy w Budzowie

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rok 2024

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 11-04-2024

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego finansowane są ze środków budżetu państwa otrzymanych od wojewody w formie dotacji celowej. Wysokość dotacji wynosi  4.896.837,00zł w ramach działu 852, rozdziału 85502, § 2010 klasyfikacji budżetowej. 
Całkowity koszt zadania wynosi 5.005.673,00 zł. (kwota podlega aktualizacji)

Dotacja jest przeznaczona na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy  z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,  ustawy z dnia  7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych mają na celu wsparcie rodzin z dziećmi, umożliwiając częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami, a także opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia  7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.