Urząd Gminy w Budzowie

Stypendium Wójta Gminy Budzów dla studentów za rok akademicki 2019/2020

Kategoria: BOS Opublikowano: 15-09-2020

Urząd Gminy w Budzowie informuje, że od dnia 15 września można składać wnioski o przyznanie  stypendium Wójta Gminy Budzów dla studentów za rok akademicki 2019/2020. Wszelkie informacje w sprawie stypendium oraz wniosek określa Uchwała  Nr XI/101/2019 Rady Gminy w Budzowie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium jednorazowego Wójta Gminy Budzów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Budzów

Treść uchwały wraz ze wzorem wniosku

Wniosek należy złożyć w terminie od 15 do 30 września br. w Biurze Obsługi Szkół w Budzowie, Budzów 445, tel. 33 876 77 67.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.