Urząd Gminy w Budzowie

Stypendium Wójta Gminy Budzów dla studentów za rok akademicki 2019/2020

Kategoria: BOS Opublikowano: 15-09-2020

Urząd Gminy w Budzowie informuje, że od dnia 15 września można składać wnioski o przyznanie  stypendium Wójta Gminy Budzów dla studentów za rok akademicki 2019/2020. Wszelkie informacje w sprawie stypendium oraz wniosek określa Uchwała  Nr XI/101/2019 Rady Gminy w Budzowie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium jednorazowego Wójta Gminy Budzów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Budzów

Treść uchwały wraz ze wzorem wniosku

Wniosek należy złożyć w terminie od 15 do 30 września br. w Biurze Obsługi Szkół w Budzowie, Budzów 445, tel. 33 876 77 67.