Urząd Gminy w Budzowie

Statystyczne Badania Rolnicze w 2016 r.

Kategoria: Informacje Opublikowano: 01-03-2016

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych.
Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą
wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego. Formularze można także wypełnić
samodzielnie, na stronie internetowej:
https://rolnictwo.stat.gov.pl

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.