Urząd Gminy w Budzowie

Statystyczne Badania Ankietowe 2016r.

Kategoria: Informacje Opublikowano: 01-03-2016

Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badan statystycznych statystyki publicznej
przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizacje i realizacje na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Krakowie.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.