Urząd Gminy w Budzowie

Środki na zakup książek dla bibliotek szkolnych

Kategoria: Informacje Opublikowano: 01-07-2020

Czerwona lokomotywa po lewej, a po prawej napis Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Budzów otrzymała wsparcie finansowe w łącznej kwocie 32 000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Łączna kwota realizacji programu wyniesie 40 000 zł, z czego Gmina Budzów zapewni ze środków własnych 8 000 zł. Środki w całości będą przeznaczone na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Gmina Budzów  wnioskowała o udzielenie wsparcia dla 4 szkół, które posiadają bibliotekę szkolną,  w wyniku naboru wszystkie placówki  zostały objęte programem.

Szkoła Kwota dofinansowania Wkład własny Całkowity koszt realizacji programu
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Budzowie 12 000 zł 3 000 zł 15 000 zł
Szkoła Podstawowa w Bieńkówce 12 000 zł 3 000 zł 15 000 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Budzowie   4 000 zł 1 000 zł   5 000 zł
Szkoła Podstawowa w Jachówce   4 000 zł 1 000 zł   5 000 zł
Razem 32 000 zł 8 000 zł 40 000 zł

Wysokość wsparcia finansowego była uzależniona od liczby uczniów uczęszczających do danej placówki.

Realizacja programu będzie miała wpływ m. in. na: wzbogacenie zasobów bibliotek szkolnych o pozycje pozostające w sferze zainteresowań uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego; popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów; współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m. in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych. Długofalowym efektem wynikającym z realizacji programu ma być rozbudzenie i rozwinięcie u uczniów zainteresowania czytaniem, co zachęci ich do samodzielnej aktywności czytelniczej nie tylko na każdym etapie edukacji, ale także w życiu dorosłym.

Na zakup książek szkoły mają czas do końca roku kalendarzowego.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.