Urząd Gminy w Budzowie

Środki na wsparcie projektu „Przedszkolaki – nasza przyszłość”

Kategoria: BOS Opublikowano: 11-10-2019

O tym, jak ważne jest wychowanie przedszkolne, nikogo przekonywać nie trzeba. Dlatego też zakończone właśnie konkursy, organizowane za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, wychodzą naprzeciw istniejącym problemom. Dzięki decyzji Zarządu projekt pn. „Przedszkolaki – nasza przyszłość” zgłoszony przez Gminę Budzów otrzymał pozytywną ocenę.

Wsparcie w ramach projektu będzie skierowane do  Przedszkola Samorządowego w Bieńkówce, w którym od września bieżącego roku uruchomiono dodatkowy oddział przedszkolny. Środki pozwolą m.in. na:

  • adaptację i dostosowanie pomieszczeń dla nowego oddziału przedszkolnego,
  • wyposażenie  w niezbędny sprzęt oraz meble,
  • zakup zabawek oraz pomocy edukacyjnych,
  • pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli nowego oddziału przedszkolnego,
  • realizację zajęć profilaktyczno-specjalistycznych,
  • zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć.

Na realizację projektu Gmina Budzów otrzyma dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 288 090,00 zł.

 

Więcej na: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/kolejne-srodki-na-wsparcie-malopolskich-powiatow

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.